All Уговори МО и ВС

Списак привредних субјеката са којима је закључен уговор о коришћењу услуга и плаћање робе под повољнијим условима, у оквиру мера за побољшање стандарда запослених у МО и ВС.