Синдикат Гвоздени Пук је правно лице, независно од послодавца, на његовом челу је Председник СГП Љубиша Милошевић.

Синдикат Гвоздени Пук делује и ради на подручју Републике Србије, егзистира као аутономна организација са статусом правног лица, која није члан ниједне синдикалне централе, других синдикалних организација основаних у МО и ВС, нити било које друге синдикалне организације у Републици Србији.

Синдикат Гвоздени Пук је независна, самостална, добровољна, интересна и нестраначка организација запослених у Министарству одбаране и Војсци Србије, утемељена на начелима демократског заступања и уважавања воље својих чланова.

Синдикат Гвоздени Пук се за остваривање интереса чланова бори свим средствима која нису забрањена Уставом и законима.

Представља чланство, заступа ставове чланства, преговара у име чланства и штити интересе чланова.

Сарађује са другим синдикалним организацијама, истих или сродних интереса, како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може удружити у складу са начелима синдикалне солидарности.

Синдикат Гвоздени Пук основан је 15.04.2018.године, из потребе да својим члановима омогућимо боља лична права, бољи стандард и боље опште услове живота и рада. Наш примарни циљ и водиља оснивања је да, уз константне и конструктивне преговоре са релевантним чиниоцима у МО и ВС, у складу са Законом, омогућимо што боље услове живота и рада припадника МО и ВС. Желимо да овај синдикат донесе заиста реална побољшања њеним припадницима.

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ

Председник СГП,

Љубиша Милошевић