Opis pogodnosti:

Plaćanje do decembra meseca u tekućoj godini na rate, putem administrativne zabrane, bez učešća i sa 5% popusta.

feniks-tours.rs