Opis pogodnosti:

Списак привредних субјеката са којима је закључен уговор о коришћењу услуга и плаћање робе под повољнијим условима, у оквиру мера за побољшање стандарда запослених у МО и ВС.

Линк до званичне стране на сајту Министарства одбране:

http://www.mod.gov.rs/lat/9728/mere-za-poboljsanje-standarda-zaposlenih-u-mo-i-vs-9728