Округли сто у медија центру

You are currently viewing Округли сто у медија центру

Председник нашег синдиката је учествовао на састанку у Медија центру у Београду на коме се расправљало о Иницијативи Центра за безбедност ДБА са темом Грађанске патроле.
Активним учешћем је изнео сугестије и предлоге нашег синдиката о том питању.