Синдикат тражи опоравак за запослене у ВБ Ниш

You are currently viewing Синдикат тражи опоравак за запослене у ВБ Ниш

Синдикат Гвоздени Пук је послао Министру одбране РС захтев да се преиспитају радна места под отежаним условима у војним болницама.
Велико незадовољство међу запосленима је по питању опоравка, који следује запослене на радним местима под отежаним условима рада. Наиме, многи запослени раде под таквим условима али нису обухваћени правилником и због тога немају опоравак. Колеге у цивилним болницама на истим радним местима имају много веће привилегије и то је додатан разлог незадовољства. Војно здравство је увек било на високом гласу и због тога не смемо дозволити да се такав углед наруши.
Затражено је да се прошири правилник и за опоравак обухвате сва радна места под отежаним условима рада .