Лела-Бечејка

Лела-Бечејка

Погодност: до 12 месечних рата (да рата није мања од 1.000 динара).