Opis pogodnosti:

Popust na delove i servisiranje 20% uz člansku karticu sindikata (Niš).