Opis pogodnosti:

Plaćanje na 6 mesecnih rata preko administrativne zabrane, minimum 5 dana u hotelu.

Lukovska Banja