ОДРЖАНА 9.СЕДНИЦА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

You are currently viewing ОДРЖАНА 9.СЕДНИЦА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

17.октобра у 11 часова је одржана 9.седница Већа Савеза самосталних синдиката Србије на којој је било и наших представника.

На седници је било највише речи о функционисању синдиката у Србији , о игнорисању од стране послодаваца и притисцима на синдикалне представнике, на изостављању синдиката приликом доношења кључних Законских регулатива за раднике, о бржем расту цена од плата и многе друге теме везане за опстанак радника у нашој земљи.

Савез самосталних синдиката Србије је пуноправни члан Европске Конфедерације синдиката која је донела одлуку да у свим државама чланицама, под слоганом “На путу ка фер договору за раднике” одрже јавне манифестације како би се скренула пажња на ниске зараде које не омогућавају достојанствен живот радника, непостојање колективних уговора и све рестриктивније законе који умањују права оних

који раде. Инфлација и свакодневни раст цена и трошкова живота, додатно утичу на раст броја сиромашних и све већу поларизацију у друштву.

Са јавне седнице Већа у проширеном саставу тржиће се да се хитно започне социјални дијалог, да се синдикат укључи у поступак доношења закона у свим фазама, почев од формулисања нацрта, да се потписују колективни уговори на нивоу делатности и да се, у договору са синдикатима хитно подигну све зараде, укључујући минималну до нивоа који би омогућио достојанствен живот радника и њихових породица.

На основу члана 14. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници одржаној 17. октобра 2023. године, донело је следеће ЗАКЉУЧКЕ:

– Да се одржи јавна седница Већа Савеза самосталних синдиката Србије, у проширеном саставу;

– Јавна седница ће се одржати у Београду, испред Скупшине Републике Србије, у 12 часова;

– Окупљање је на Тргу Николе Пашића, одакле се усмерава ка Скупштини Републике Србије и носи банер са натписом: “Достојанствен рад за достојанствен живот”

– Поред чланова Већа СССС, јавној седници треба да присуствују сви чланови републичких одбора самосталних синдиката и чланови већа савеза

самосталних синдиката Србије са територије;

– Потребно је направити списак председника самосталних синдиката и председника савеза самосталних синдиката са територије који желе да говоре на јавној седници, али ће ту могућност имати и други чланови Већа

– Акценат приликом обраћања скупу ставити искључиво на ЗАРАДЕ, СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И КОЛЕКТИВНЕ УГОВОРЕ;

– Скуп нема политичку конотацију, већ је јавна седница Већа Савеза самосталних синдиката Србије и искључено је обраћање и прилазак скупу било кога из политичких странака;

– Одлука о одржавању јавне седнице Већа Савеза самосталних синдиката Србије, у Београду, 26. октобра 2023. године, испред Скупштине Републике Србије, донета је једногласно.

Након одржане седнице наш синдикат је на тргу “Николе Пашића” добио канцеларију од Савеза којом ће нам бити значајно олакшан рад и функционисање у нашој престоници , док нам Министарство одбране не обезбеди адекватан простор за рад јер су нам све остале канцеларије у склопу војних објеката.

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ