ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ШКОЛУ

You are currently viewing ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ШКОЛУ

Припадници МО и ВС имају право на два дана плаћеног одсуства за полазак детета у први разред основне школе.
Ово право остварују писањем кратког захтева својој команди и позивајући се на члан 16.посебног колективног уговора за државне органе (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2019 i 55/2020).

Извод из ПКУ за државне органе:
(4. Plaćeno odsustvo

Član 16

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u slučaju:

1) porođaja supruge ili usvojenje deteta – 5 radnih dana;

2) porođaja drugog člana uže porodice – 1 radni dan;

3) polaganja stručnog ispita koji je obavezan uslov za rad na radnom mestu na koje je raspoređen – do 7 radnih dana;

4) stupanja u brak zaposlenog – 7 radnih dana;

5) otklanjanja posledica u domaćinstvu zaposlenog izazvanih elementarnim nepogodama, havarijama, požarom ili drugim nepredvidivim razlozima više sile – do 3 radna dana;

6) selidbe – 3 radna dana;

7) polaska deteta zaposlenog u prvi razred osnovne škole – 2 radna dana;

😎 stupanja u brak deteta zaposlenog, ispraćaja deteta, odnosno pastorka, usvojenika/cu ili hranjenika/cu u vojsku – 2 radna dana;

9) polaganja ispita u okviru dodatnog obrazovanja – po 1 radni dan, a najviše do 7 radnih dana u toku kalendarske godine;

10) teže bolesti člana uže porodice – 7 radnih dana;

11) smrti člana uže porodice – 5 radnih dana;

12) svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi – 3 uzastopna dana;

13) učešća u takmičenju u organizaciji sindikata, odnosno u drugim sindikalnim aktivnostima (prisustvovanje sindikalnim sastancima, konferencijama, sednicama i kongresima) – do 7 radnih dana;

14) rekreativnog odmora u organizaciji sindikata – do 7 radnih dana;

15) obavljanja volonterskih dužnosti u humanitarnim udruženjima i organizacijama – do 2 radna dana, a najviše 4 radna dana u toku kalendarske godine;

16) učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima u svojstvu člana reprezentacije Republike Srbije – za vreme boravka reprezentacije na tom takmičenju, kao i za vreme priprema za to takmičenje, a najduže 45 radnih dana;

17) smrti krvnog ili tazbinskog srodnika do drugog stepena srodstva – 1 radni dan.

Članovima uže porodice u smislu ovog člana, smatraju se bračni drug, vanbračni drug, deca rođena u braku i van braka, rođeni braća i sestre, braća i sestre po ocu i majci, roditelji, usvojilac, usvojenik, pastorak i staratelj.

Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana može se koristiti u toku kalendarske godine – u ukupnom trajanju od 7 radnih dana.

Izuzetno, u slučajevima iz stava 1. tač. 1), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 14) i 16) ovog člana ukupan broj radnih dana koji se koriste kao plaćeno odsustvo u toku kalendarske godine uvećava se za broj dana koji je utvrđen kao vreme odsustva u svakom od tih slučajeva.

Plaćeno odsustvo se odobrava, na pismeni zahtev zaposlenog, pod uslovom da je zaposleni priložio odgovarajuću dokumentaciju (dokaz o postojanju pravnog osnova za korišćenje plaćenog odsustva).

Lica koja su angažovana u državnom organu po osnovu ugovora van radnog odnosa ostvaruju pravo na odsustvo sa rada bez umanjenja ugovorene naknade, u slučaju iz stava 1. tač. 1), 4), 7), 😎, 10), 11), 12), 15) i 17) pod uslovima iz ovog člana. )

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ