P. S. FASHION DESIGN D.O.O.

You are currently viewing P. S. FASHION DESIGN D.O.O.

Склопили смо уговор са фирмом “P. S. FASHION DESIGN” из Чачка. У зависности од цене купљене робе може се плаћати роба одложено до 6 месечних рата преко административне забране и чековима без камате. За готовину имамо попуст од 10-20%, што зависи од цене купљене робе.