ADDIKO BANK – КРЕДИТИ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МО И ВС

You are currently viewing ADDIKO BANK – КРЕДИТИ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МО И ВС

Рефинансирајте све ваше кредитне обавезе и синдикалне обавезе са фиксном каматном стопом и до 3.000.000 динара по специјалној понуди за МО, све до 30.06.