ADDIKO BANK – КРАТКОРОЧНЕ НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НАШЕГ СИНДИКАТА

You are currently viewing ADDIKO BANK – КРАТКОРОЧНЕ НОВЧАНЕ ПОЗАЈМИЦЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НАШЕГ СИНДИКАТА

У сарадњи са Addiko банком смо припремили нови круг кредитних позајмица у износу од 30.000-100.000 rsd са фиксном месечном ратом. Позајмице се одобравају без одласка у банку, без обавезног отварања рачуна у Addiko банци и без преноса зараде. Отплата позајмице се одбија путем административне забране.

Пример: На износ од 50.000 динара на 12 месеци, износ месечне рате 4.725 динара.

Контакт преко синдикалних представника.