РЕШАВАЊЕ ПОСЕБНОГ СТАЖА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ ЗА ЧЛАНОВЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА ГВОЗДЕНИ ПУК

You are currently viewing РЕШАВАЊЕ ПОСЕБНОГ СТАЖА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У РАТУ ЗА ЧЛАНОВЕ ВОЈНОГ СИНДИКАТА ГВОЗДЕНИ ПУК

Наш синдикат ће у наредном периоду у име и за рачун чланова који испуњавају услове подносити захтеве за признавање посебног стажа по основу учешћа у рату.

Лица која у складу са чл.7 Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и члановима њихових породица имају статус борца, имају право да им се од стране надлежних органа призна као посебан пензијски стаж време проведено у оружаним акцијама, односно време проведено у заробљеништву вршећи војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности.

Такође, у посебан стаж рачуна се време проведено на лечењу и медицинској рехабилитацији услед болести или повреда задобијених у акцијама и заробљеништву вршећи војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности.

Позивају се сви чланови који имају статус борца да се пријаве код свог синдикалног представника ради детаљнијих информација и обраде захтева.

Препорука нашег правног тима је да се у што краћем року пријаве чланови који испуњавају услове, како би се остварило ово право, с обзиром да посебан стаж утиче на висину пензије, а исти се утврђује искључиво по захтеву осигураника доношењем решења, а не утврђује надлежни орган по службеној дужности. Како се у пракси дешавало да ПИО Фонд врши обрачун висине пензије и по више месеци, желимо да вам обезбедимо сва права која сте већ стекли, како бисте у тренутку када стекнете право на пензију исту уживали у пуном обиму и што краћем року.

Уз пријаву је неопходно доставити фотокопију војне књижице.

ОНИ КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ, МОГУ СЕ УЧЛАНИТИ И ТРАЖИТИ ОСТВАРИВАЊЕ СВОЈИХ ПРАВА ПРЕКО СИНДИКАТА

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ