САСТАНАК СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА ОДБРАНЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ У ЦЕНТРАЛИ СИНДИКАТА У ПРОКУПЉУ

You are currently viewing САСТАНАК СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА ОДБРАНЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ У ЦЕНТРАЛИ СИНДИКАТА У ПРОКУПЉУ

Данас је на позив синдиката у посету централи синдиката у Прокупљу био помоћник министра одбране за људске ресурсе генерал Синиша Радовић.

Овом приликом је помоћник министра обишао Центар МО у Прокупљу и касарну “Ратко Павловић – Ћићко” где је одржао кратак састанак са командантом касарне. Након тога је у канцеларији синдиката одржан састанак са руководством нашег синдиката.

Председник синдиката Љубиша Милошевић је упознао помоћника министра са ситуацијом у синдикату, а договорили су се око даље комуникације и отворенијих и директнијих начина решавања проблема запослених.

Поред осталих разговора, руководство синдиката је помоћнику министра изнело један скуп значајнијих проблема , који муче запослене а које би могли наредних дана заједнички да решавамо. Договорено је кроз наредне састанке по неколико захтева да се разматра и заједничким предлозима траже решења.

Синдикат је овом приликом изнео следеће захтеве:

– Умањење плате 6% за негативан резултат на физичкој провери је једна велика неправда наметнута запосленима у војсци. Велико незадовољство и удар на стандард и живот запослених је изазвала ова промена у правилнику о платама, која сама по себи није дефинисана фер и коректно. По њој свако ко не испуни захтеване резултате физичке провере добија умањење плате за 6% а само они који остваре више од 95 бода добијају увећање од 3 %, иако је одлична оцена са мање од 90 бодова. Не само што награда и санкција нису сразмерни него су у сваком смислу овим правилником запослени у војсци оштећени.

Тражимо да се хитно измени правилник о платама и избаци члан којим се прописују ове нелогичности штетне по припаднике војске или да се санкција и награда изједначе .

– Теренска дневница је веома ниска, тренутно је 1100 динара као и дневница за дежурство, дневница за обављање задатака у КЗБ је такође веома ниска и износи 1800 динара. Сматрамо да треба што хитније повећати све врсте дневница. Један од начина како да се издвоје средства за повећање дневница јесте да се смањи или укине додатак за радни допринос од 20% на 10%, на који нам се стално жале запослени и за који тврде да га добијају константно исти припадници или по некаквим принципима који се не заснивају на радном доприносу. Предлажемо да се хитно теренска и дневница за дежурство увећају на 1500 динара, а КЗБ дневница на 2500 динара.

– Војници по уговору имају велики проблем кад је продужавање уговора у питању. Многим војницима се, по вољи команданата, продужавају уговори на по 6 месеци, годину или две чиме се нарушава њихова егзистенција и због несигурности коју осећају губимо тај кадар у великом броју. Циљ нам је да сачувамо професионалне војнике у што већем броју и спречимо њихов одлив кадра а да при том не кошта много ни МО. Апсолутно ништа не кошта да се донесе једна одлука МО којом ће бити наложено да уговори, након првог не смеју бити краћи од 3 године, тиме би се повећало задовољство и спречио одлив кадра.

Такође веома битна ствар и право решење, које не кошта много би било увођење радног места на неодређено за професионалне војнике, макар за оне који су дуже од три уговора у војсци. Сматрамо да не би био знатно већи трошак за државу уколико би разводник, десетар и млађи водник , након трећег уговора са истим статусом добијали решење о сталном радном односу.

На тај начин би сачували ову категорију, привукли би младе у великом броју и решили проблеме попуне у већини јединица.

– Велики проблем је Уредба за превођење ВПУ у подофицире, која је ступила маја месеца 2020.године на снагу. Уредба је направљена како би се што већи број ВПУ сачувао али то није случај у пракси. Та уредба се веома мало спроводи јер је дато командантима на одлучивање и они се очигледно не усуђују у довољној мери да предлажу ВПУ за превођење у подофицире. Потребно је иницирати да се попуне сва празна подофицирска места војницима по уговору , који испуњавају критеријуме Уредбе.

– Имамо један број официра и подофицира у војсци који имају по неколико тачака ограничења, стечених дугогодишњим напорним радом на својим радним местима и сада ти људи нису више у ситуацији да дају довољан допринос раду у својим јединицама. Предлог је да се превремено пензионишу и тиме се упразне места за нови кадар.

– У војсци постоји доста празних официрских места, а исто тако и велики број подофицира и војника који су завршили факултете и били би адекватни у својим јединицама да попуне та официрска места. Велики проблем је што надлежне команде не траже у довољној мери да се распишу конкурси за та места а подофицири и војници, који имају факултете налазе посао у цивилним фирмама како би искористили те дипломе. Сматрамо да је то велика штета за МО и ВС јер су се ти људи сами школовали, о свом трошку и нуде могућност МО да их искористи за своје потребе. Предлажемо да се донесе уредба којом ће се извршити попуна официрских места по јединицама из редова подофицира и војника, који су завршили факултете и раде у тим јединицама дужи низ година. С тим у вези, подофицири и војници су такође у једном потчињенијем положају у односу на кандидате из цивилства јер се њима тражи мишљење надлежног старешине, односно команданта. У многим ситуацијама је долазило до тога да команданти не дају позитивно мишљење запосленом из личних ставова иако запослени има службене оцене истиче се или нарочито се истиче. Предлажемо такође да се изузме мишљење надлежног старешине и да се уваже само оцене и резултати запосленог јер су они адекватан доказ о његовом раду и заслугама у јединици.

– Цивилна лица у војсци су најзапуштенија категорија у смислу принадлежности припадника војске. Већина цивилних лица у ВС немају бенифицирани радни стаж, немају право на коришћење капацитета војног здравства, за боловање им се умањује драстично плата… Предлажемо, да за почетак цивилним лицима у ВС омогућите лечење у војним здравственим установама и да им се за боловање плата умањује за 5%, као и осталим припадницима војске. Било би добро у наредном периоду договорити са Министарством за рад…да се цивилна лица у ВС пензионишу раније у односу на остало грађанство јер су у војној средини и у униформи провели велики део радног века и бесмислено је да преко 55 године обављају задатке у ВС и облаче униформу.

– Путни трошкови су велики проблем у ВС јер су ограничени на износ одвојеног живота, односно на 12000 динара тренутно. Предлажемо промену правилника и да се људима плаћају реални путни трошкови јер појединци дотирају велике износе од своје плате како би обезбедили себи долазак на посао. Не може оправдање бити накнада УТС јер професионални војници и цивилна лица у ВС немају право на УТС. Право на УТС имају официри и подофицири и ЦЛ у ВС која су дошла из бивших република, што је мали број. УТС је накнада коју запослени у војсци имају због немогућности избора радног места. Под немогућношћу избора радног места најпре треба сагледати то што се различити родови и посебне јединице у ВС налазе само у појединим градовима, а старешине се школују наменски за одређени род. Многим припадницима читава породица зависи од те једне плате и нису у могућности да плаћају стан зато путују и по стотинак километара сваког дана до посла. Сматрамо да смо дискриминисани тиме у односу на остале запослене у РС и молимо вас да се то хитно исправи.

– Повећање бода за УТС, топли оброк и регрес…Бод за УТС и Решавање стамбеног питања није годинама мењан тако да је у односу на кретање евра преполовљен, потребно је што хитније увећати бодове за УТС и Решавање стамбеног питања. Топли оброк и регрес су доказани изузети из плата запослених у МО и ВС и сматрамо да је потребно хитно осмислити неки модел, којим би се то рефундирало на месечном нивоу.

– Дуги терени у КЗБ су велико оптерећење за припаднике и уз остала ангажовања их дуго одвајају од породица. Предлажемо да се ангажовања у КЗБ скрате на максимално 15 дана без обзира на све друге околности јер је то једини начин у већу КЗБ дневницу да та ангажовања буду прихватљивија припадницима.

– Партиципације у војним здравственим установама су за припаднике МО и ВС веће од оних које плаћају цивили у истим установама. Тражимо да се припадницима МО и ВС у војним здравственим установама укине плаћање свих врста партиципација.

– У већини војних здравствених установа зубне ординације су неадекватно опремљене а већина зубара нема вољу и жељу да се на адекватан начин позабави припадницима, који им ту долазе. Предлажемо да се већа пажња посвети опремању зубних ординација у војним здравственим установама и да се као у цивилству примања стоматолога заснивају на учинку, односно броју пацијената.

– У војсци су нам возачи прекопотребни. У претходном периоду су се уводиле и укидале разне сатисфакције за ту категорију запослених. Предлажемо да се свим припадницима , који су професионални возачи или у оквиру својих радних места обављају и дужност возача дода на плату возачки додатак од 10%. Предлажемо да се за радна места возача повећа старосна граница за пријем до 45 година живота јер је много старијих који би радо обављали тај посао у војсци.

– Закон о ВС и Закон о раду су јасно дефинисали ноћни, празнични и прековремени рад али то већ годинама не важи за запослене у МО и ВС. Припадници војске за време обављања задатака на теренима и у КЗБ не добијају ове принадлежности под оправдањем да су ранијих година донете некакве Одлуке и Уредбе којима се то забрањује и прописује да дневница покрива све те принадлежности. Дневница не може никако да искључује наведене принадлежности. Дневницу запослени добија јер обавља задатак приликом кога је временски и месно ограничен а његов рад ноћу, за време празника и прековремени рад морају бити рачунати и плаћени. Колико су те Уредбе и Одлуке нелогичне, најлакше је утврдити кроз месечни обрачун радне листе. Ако месец има 20 радних дана, прописана радна сатница је 160 часова . Припадник војске који је 28 дана био на терену, у КЗБ или негде другде, такође му на крају месеца пише 160 часова ако је месец имао 20 радних дана. По овоме остатак месеца није био нигде јер му нико не рачуна. Друго оправдање је члан 83. Закона о ВС који је противно Уставу РС непотпун и даје могућност тумачења коме како одговара а то увек буде на штету припадника војске.

Док колеге ноћу и за време празника одмарају кући са својим породицама, припадници на терену за исти новац , као и радним даном , обављају задатке и поклањају своје време и живот , одвојен од породице.

Ово су очите нелогичности, које је потребно хитно изменити и признати ноћни, празнични и прековремени рад запосленима у МО и ВС у свим условима.

– Јединице за електронска дејства су очи и уши сваке војске и стуб безбедности сваке државе. Овај род је у нашој држави већ годинама гурнут у запећак. У питању су људи који познају по неколико језика, који рукују најскупљом и најсавременијом техником у војсци а који за то немају већ годинама никакву сатисфакцију. Раније су припадници овог рода имали додатке и до 50% на плату, што им је био велики подстицај за самостално усавршавање и напредовање, данас немају ништа. За време НАТО агресије припадници овог рода су правовременим прикупљањем информација о непријатељу спасли на хиљде живота и штету свели на минимум. Ни један налет авиона и активност непријатеља није прошла а да ови хероји нису имали информације о томе. Данашње ратовање се све више своди на електронско ратовање. Битност ове јединице сте видели и претходних дана у ситуацији са дроновима и беспилотним летелицама јер је ово једина јединица која може да их открије и реагује против њих. Колико је ово битна јединица, говори вам и податак да су први пројектили НАТО агресора испаљени само на објекте ове јединице широм земље. За обучавање и усавршавање једног припадника овог рода до захтеваног нивоа је потребно минимум десет година. Предлажемо да се припадницима овог рода дода коефицијент за дефицитарна радна места и сачува се драгоцен кадар, да се чинови увећају за један а са моралног гледишта предлажемо да им се додели црвена беретка за цео род, што ће увелико утицати на раст морала и подстицај припадника јер они су извиђачи увек на првој линији фронта и у сталном додиру са непријатељем. Многи не схватају вредност овог рода и обезвређују га због свог незнања, надамо се да ћете Ви сагледати наше аргументе и одреаговати да кроз коефицијент за дефицитарна радна места, плате запослених у овом роду буду бар 20% веће него иначе. Командант 224.центра за ЕД је спреман да нам се прикључи у овом дијалогу уколико буде потребе.

– Рад у командама је постао велики проблем. Запослени преласком из јединице ранга чете у команду, губи трупни додатак који је већи од 7000 динара тако да је такав прелазак казна а не награда. Предлажемо да се трупни додатак призна свима који раде у командама ранга батаљона, дивизиона и сличним како би квалитетан кадар прелазио на та радна места и како би се одржао захтевани ниво рада.

– Командирски додатак је раније био сатисфакција припадницима који обављају командирске дужности да са еланом раде свој посао и своје јединице одржавају на захтеваном нивоу. Данас тај додатак не постоји а лица која обављају командирске дужности у пуно случаја немају никаквих бенефита у односу на своје припаднике па чак ни чин или платну групу, тако да би сви радије да не носе ту одговорност. Предлажемо да се поново уведе командирски додатак око 10 % на плату јер ће подићи ниво командовања и побољшати значајно резултате рада у јединицама.

Након састанка са руководством синдиката, помоћник министра је изразио жељу за састанком са представницима локалне самоуправе. Организовали смо састанак са Градоначелником Града Прокупља, Председником Скупштине Града Прокупља и Начелником Топличког Управног округа. На састанцима је установљен висок ниво сарадње нашег синдиката са локалном самоуправом и командом касарне и залагање синдиката на свим нивоима за бољи животни, радни и материјални положај запослених у МО и ВС.

Још једном смо показали да смо синдикат који уме и сме да се заложи за запослене у МО и ВС, да смо синдикат који је увек у свему први и да други синдикати могу само да уче од нас и да нас копирају , као претходних пет година. На вама је да ли ћете бити међу првима, да ли ћете бити део једне здраве и јаке синдикалне породице којој су сва врата отворена.

Позивамо вас да нам се придружите и својим чланством убрзате постизање репрезентативности и потписивање колективног уговора који представља решење за многе проблеме запослених.

Немојте се држати изван ове приче, не морате веровати, придружите нам се, дајте прилику будућности а ми вас нећемо изневерити као што нисмо за ових пет година.

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ