ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НА НАШ ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ОСТАЛИМА У МО И ВС

You are currently viewing ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НА НАШ ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ОСТАЛИМА У МО И ВС

ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НА НАШ ЗАХТЕВ:

ДОПИС МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА У МО И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ – Синдикат Гвоздени пук

“ПРЕДЛОГ ОДГОВОРА СИНДИКАТУ „ГВОЗДЕНИ ПУК“

У складу са вашим дописом којим сте се непосредно обратили министру одбране Републике Србије господину Милошу Вучевићу од 21.11.2022. године, са молбом да се размотри могућност да се појединим ОЈ МО (ВОА,ВБА и УВЗ) обезбеди исто повећање зарада као и припадницима ГШ ВС, обавештавамо вас следеће:

Влада Републике Србије је, сходно својим надлежностима, доставила Народној скупштини Републике Србије на разматрање и доношење предлоге Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, који су јавно објављени и доступни на званичном сајту Народне скупштине у делу сајта „Закони у процедури”.

Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, поред осталог, предложена је измена члана 27е, ради утврђивања фискалних правила и којом је предвиђено да се проценат повећања плата, односно масе средстава за плате, предвиђен за наредну буџетску годину утврђује законом о буџету Републике Србије за ту годину и примењује на све ентитете који припадају сектору државе.

Сходно наведеном, Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, у члану 9. предложено је да ће у 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава плате се повећати за 12,5%, а изузетно професионалним војним лицима распоређеним у Војсци Србије, као и цивилним лицима на служби у Војсци Србије, која су распоређена у Генералштабу Војске Србије и потчињеним командама, јединицама и установама Војске Србије плате ће се повећати за 25%. Повећања су предвиђена почев од плате за јануар 2023. године.

У вези са вашим предлогом да се за професионалне припаднике Управе за војно здравство плата повећа за 25%, морамо указати да су примања истих већа за 10% од осталих професионалних припадника ВС, имајући у виду да је основица за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије на служби у Управи за војно здравство МО и њеним потчињеним организационим јединицама, осталим санитетским јединицама и установама МО и ВС, као и професионалном припаднику ВС здравственом раднику односно здравственом сараднику постављеном на формацијско место у организационој јединици МО и ВС на којем се обављају послови здравствене заштите, за 10% већа од основице за обрачун плата осталих професионалних припадника Војске Србије.

Такође, у погледу предлога да се за професионалне припаднике Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције плата повећа за 25% указујемо да је Законом о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији ( „Сл. гласник РС”, бр. 88/2009, 55/2012 – одлука УС и 17/2013) већ дата могућност да се посебним прописом који доноси министар одбране утврди увећање плате за припаднике ВБА, односно ВОА, што је и учињено.

Међутим, без обзира на све претходно наведено указујемо да су планови и одлуке Владе РС усмерене на побољшање материјалног положаја професионалних припадника Војске Србије и Министарства одбране, па ће и ваши предлози свакако поново бити разматрани. Потребе за одређеним корекцијама и за повећањем одређених накнада и других примањаувек су присутне и свакако ће се радити на томе, али морамо имати на уму да се сва повећања у примањима професионалних припадника Војске Србије заснивају искључиво на реалним економским могућностима.”

Ваш , војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ