ЗАХТЕВ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ РС ЗА ХИТАН САСТАНАК СА НАШИМ СИНДИКАЛНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА

You are currently viewing ЗАХТЕВ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ РС ЗА ХИТАН САСТАНАК СА НАШИМ СИНДИКАЛНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА

Након данашњег одговора представника Министарства одбране на бројне захтеве синдиката, по питањима проблема који годинама оптерећују запослене и консултација са сарадницима председник војног синдиката Гвоздени пук је поднео писани захтев Министру одбране РС за хитан састанак са нашим представницима. Обратио се захтевом и Савезу самосталних синдиката Србије за помоћ и посредовање у очувању здравог социјалног дијалога са послодавцем и у решавању проблема запослених.

Од многобројних захтева синдиката и проблема који оптерећују запослене, представници министарства нису се потрудили да реше ни један. На свако питање из захтева одговорили су којим прописима је дефинисано и на крају без конкретног решења оставили само разматрања за будућност. Овакав поступак само беспотребно повећава незадовољство запослених. Није нам јасно зашто је толико тешко размотрити и потражити решења за многе од ових проблема. Циљ представника послодавца мора бити задовољан запослени а то се не може постићи само повећањем плате, поред оволико набројаних проблема. Синдикат представља запослене и износи оно што му чланови затраже, не измишља сам проблеме нити има интерес у томе . Ово је један озбиљан синдикат који броји већ око 2000 чланова и на један озбиљан начин заступа њихове интересе. Социјални дијалог представља разговор две стране, Министра и представника МО са једне и Синдиката са друге стране и заједничко изналажење решења за проблеме који муче запослене. Дописивање са представницима МО, њихово образлагање питања из захтева по законским регулативама и на крају без икаквог решења не представља никакав социјални дијалог.

Очекујемо да ће нови Министар одбране РС имати разумевање за представљене проблеме и да ће се што пре састати са нама. Сматрамо да је здрав социјални дијалог, комуникација са синдикатима који представљају запослене и задовољни запослени најбитније и да је у том циљу до сада већ требало да се састанемо.

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ