ЗАХТЕВ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ЗА САСТАНАК СА НАШИМ СИНДИКАЛНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА

You are currently viewing ЗАХТЕВ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ ЗА САСТАНАК СА НАШИМ СИНДИКАЛНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА

Данас смо упутили министру одбране РС захтев за састанак.

Као кључна питања за састанак смо му навели :

– повећање путних трошкова,

– повећање дневница,

– повећање бода за УТС и накнаде за решавање стамбеног питања,

– признавање принадлежности попут ноћног рада, празничног и прековременог или прерасподеле радног времена за рад на терену и у КЗБ,

– спровођење уредбе о превођењу професионалних војника у подофицире,

– превремено пензионисање припадника који имају више тачки ограничења,

– оптерећеност стражом запослених , нарочито у касарни у Новом Пазару,

– превођење у официрске чинове подофицира и војника са факултетским дипломама,

– проблеми цивилних лица у Војсци, попут одбијања од плате за боловање, бенифиције, пензионисања и лечења у војним здравственим установама,

– проблем са скраћеним продужавањем уговора професионалним војницима као и стални радни однос за професионалне војнике, што би био одличан мотив за бољом попуном и очувањем тог кадра,

– принадлежности за један од најбитнијих родова у свакој војсци, Јединице за електронска дејства. Тражили смо да се свим припадницима овог рода увећа плата за око 20% додавањем коефицијента за дефицитарна радна места. Овај род је по питању новчаних принадлежности и чинова знатно запостављен и уназађен претходних година из разних разлога а све на штету наше земље. У време електронског ратовања, ово је најзначајнија јединица Војске Србије.

– тражили смо трупни додатак за све запослене у командама ранга батаљона, дивизиона и сличним како би се унапредио квалитет кадра на тим местима и како не би у команде запослени ишли по казни,

– тражили смо да се уведе командирски додатак од 10% како би командири имали подстицаја за то што раде и

– тражили смо измене правилника о платама због члана којим је прописана казна од 6% и награда од 3% за резултате на физичкој провери. Тражили смо или да се обрише овај члан или да се изједначе награда и санкција.

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ