Раскинут уговор са аутобуским превозником “SIMPLON” из Лесковца

Раскинут је уговор са аутобуским превозником “SIMPLON” из Лесковца јер због наглих промена цена на тржишту није могуће испоштовати услове уговора.