ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

You are currently viewing ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Закључком Одбора за правни систем и државне органе, 05 Број: 011-4308/2021 од 1. маја 2021. године, одређено је спровођење јавне расправе о тексту Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника и утврђен је Програм јавне расправе о тексту Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника.
Јавна расправа о тексту Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника спроводи се у периоду од 12. до 31. маја 2021 године.
Програм јавне расправе о Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, са Нацртом закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника и прилозима утврђеним Пословником Владе можете погледати код ваших синдикалних представника.

Све предлоге и сугестије можете дати синдикалним представницима.

Ваш, војни синдикат Гвоздени пук.

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ