ВОЈНИ СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК ОБРАТИО СЕ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ РС У ЦИЉУ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У МО и ВС

You are currently viewing ВОЈНИ СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК ОБРАТИО СЕ МИНИСТРУ ОДБРАНЕ РС У ЦИЉУ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У МО и ВС

Затражили смо од МО да заједнички сагледамо ове проблеме и нађемо решења за исте. Сматрамо да су ово неки од најбитнијих проблема који муче запослене у МО и ВС и које треба хитно решавати. Задовољан војник је најбољи војник, а самим тим нам је и земља безбеднија. Ове проблеме смо предочили и нашим сарадницма у Скупштини РС, Председнику одбора за Одбрану и унутрашње послове и Председнику одбора за здравље и породицу од којих смо добили обећања да ће нам у сарадњи са надлежним министарствима помоћи у решавању истих.

Полудиверзантски додатак-бонови за исхрану. Због великог незадовољства припадника војске зато што у истој јединици један број припадника, по различитом тумачењу критеријима, остварује право на бонове а други не иако раде на сличним али и на истим пословима, потребно је додатно уредити критеријуме како би били исти за све запослене у ВС.Предлажемо да сваки запослени, чије је формацијско место возач , добије бон сваког дана при доласку на посао без обзира да ли вози или не, а да сви остали који у неком тренутку обављају задатак возача добију бон за тај дан у коме обављају задатак вожње. Уколико се та неправда не исправи, доћи ћемо у ситуацију да неће бити довољно људства за обављање задатака вожње.

Путни трошкови су такође велики проблем у ВС јер су ограничени на износ одвојеног живота, односно на 12000 динара тренутно. Предлажемо промену правилника и да се запосленима исплаќују реални путни трошкови јер појединци дотитирају велике износе како би обезбедили себи долазак на посао. Не може оправдање бити накнада УТС јер професионални војници и цивилна лица у ВС немају право на УТС. Право на УТС имају официри и подофицири и ЦЛ у ВС која су дошла из бивших република, што је мали број. УТС је накнада коју запослени у војсци имају због немогућности избора радног места. Под немогућношћу избора радног места најпре треба сагледати то што се различити родови и посебне јединице у ВС налазе само у појединим градовима а старешине се школују наменски за одређени род. Сматрамо да смо дискриминисани тиме у односу на остале запослене у РС и затражили смо да се то хитно исправи.

Повећање бода за УТС, повећање дневница, топли оброк и регрес… Бод за УТС и решавање стамбеног питања није годинама мењан тако да је у односу на кретање евра преполовљен, потребно је што хитније увећати бодове за УТС и решавање стамбеног питања. Теренска дневница је веома ниска и износи 1100 динара, као и дневница за опште дежурство. Дневница за обављање задатака у КЗБ је такође веома ниска и износи 1800 динара. Сматрамо да треба што хитније повећати све врсте дневница.

Закон о ВС и Закон о раду су јасно дефинисали ноћни, празнични и прековремени рад али то већ годинама не важи за запослене у МО и ВС. Припадници војске за време обављања задатака на теренима и у КЗБ не добијају ове принадлежности под оправдањем да су ранијих година донете некакве Одлуке и Уредбе којима се то забрањује и прописује да дневница све покрива. Дневница не може никако да искључује наведене принадлежности. Дневницу запослени добија јер обавља задатак приликом кога је временски и месно ограничен а његов рад ноћу, за време празника и прековремени рад, морају бити рачунати и плаћени. Колико су те Уредбе и Одлуке нелогичне, најлакше је утврдити кроз месечни обрачун радне листе. Ако месец има 20 радних дана, прописана радна сатница је 160 часова . Припадник војске који је 28 дана био тог месеца на терену, у КЗБ или негде другде, такође му на крају месеца пише 160 часова. По овоме остатак месеца није био нигде јер му нико не рачуна. Док колеге ноћу и за време празника одмарају кући са својим породицама, припадници на терену за исти новац, као и радним даном, обављају задатке и поклањају своје време и живот. Ово су очите нелогичности, које је потребно хитно изменити и признати ноћни, празнични и прековремени рад запосленима у МО и ВС у свим условима.

Велики проблем је Уредба за превођење ВПУ у подофицире, која је ступила маја месеца 2020. године на снагу. Уредба је направљена како би се што већи број ВПУ сачувао али то није случај у пракси. Та уредба се скоро уопште не спроводи јер је дато право командантима на одлучивање али се они очигледно не усуђују у довољној мери да предлажу ВПУ за превођење у подофицире. Потребно је иницирати да се попуне сва празна подофицирска места војницима по уговору , који испуњавају критеријуме Уредбе.

Имамо један број официра и подофицира у војсци који имају по неколико тачака ограничења, стечених дугогодишњим напорним радом на својим радним местима и сада ти људи нису више у ситуацији да дају довољан допринос раду у својим јединицама. Предлог је да се превремено пензионишу и тиме се упразне места за нови кадар.

Проблем страже је веома изражен, нарочито у Новом Пазару и Рашкој. Наиме у тим местима је заступљена стража , којом се врши обезбеђење касарни. Знамо да су та места на неки начин осетљива али су због начина на који стража функционише и осталих обавеза јединица запослени већи део године ангажовани на задацима и одсутни од својих породица. Због тога је велики одлив, нарочито војничког кадра у тим местима. Предлажемо да се уведе чуварска служба у тим касарнама , чиме ће се растеретити људство и значајно спречити одлив кадра.

У војсци постоји доста непоуњених официрских места, а исто тако и велики број подофицира и војника који су завршили факултете, а били би адекватни у својим јединицама за попуну официрских места. Велики проблем је што надлежне команде не траже у довољној мери да се распишу конкурси за та места а подофицири и војници , који имају факултете налазе посао у цивилним фирмама како би радили у струци. Сматрамо да је то велика штета за МО и ВС јер су се ти људи школовали о свом трошку а нуде могућност МО да их искористи за своје потребе. Предлажемо да се донесе уредба којом ће се извршити попуна официрских места по јединицама из редова подофицира и војника, који су завршили факултете и раде у тим јединицама дужи низ година. У вези тога, подофицири и војници су такође у једном потчињенијем положају у односу на кандидате из цивилства јер се њима тражи мишљење надлежног старешине, односно команданта. У многим ситуацијама је долазило до тога да команданти не дају позитивно мишљење запосленом из личних ставова иако запослени има службене оцене истиче се или нарочито се истиче. Предлажемо такође да се изузме мишљење надлежног старешине и да се уваже само оцене и резултати запосленог јер су они адекватан доказ о његовом раду и заслугама у јединици.

Цивилна лица у војсци су најзапуштенија категорија у смислу принадлежности припадника војске. Већина цивилних лица у ВС немају бенифицирани радни стаж, немају право на коришћење капацитета војног здравства а за боловање им се умањује драстично плата… Предлажемо, да се за почетак цивилним лицима у ВС омогући лечење у војним здравственим установама, да им се за боловање плата умањује за 5%, као и осталим припадницима војске и да им се уведе бенефиција. У сарадњи са Министарством за рад је потребно у наредном периоду иницирати промене закона о ПИО и затражити да цивилна лица у ВС одлазе у пензију раније у односу на остало грађанство јер су у војној средини и у униформи провели велики део радног века и бесмислено је да преко 55 године обављају задатке у ВС и облаче униформу.

Војници по уговору имају велики проблем кад је продужавање уговора у питању. Многим војницима се , по вољи команданата продужавају уговори на по 6 месеци, годину или две чиме се нарушава њихова егзистенција и због несигурности, коју осећају губимо тај кадар у великом броју. Циљ нам је да сачувамо професионалне војнике у што већем броју и спречимо њихов одлив кадра а да при том не кошта много ни МО. Апсолутно ништа не кошта да се донесе једна одлука МО којом ће бити наложено да уговори, након првог не смеју бити краћи од 3 године, чиме би се повећало задовољство и спречио одлив кадра.Такође веома битна ствар и право решење, које не кошта много, би било увођење радног места на неодређено за професионалне војнике, макар за оне који су дуже од три уговора у војсци. Сматрамо да не би био знатно већи трошак за државу уколико би разводник, десетар и млађи водник , након трећег уговора са истим статусом добијали решење о сталном радном односу.На тај начин би сачували ову категорију, привукли би младе у великом броју и решили проблеме попуне у већини јединица.

Јединице за електронска дејства су један од најбитнијих родова у војсци. Презентовали смо министру њихов рад и заслуге и то колико су задњих година потпино маргинализовани по питању принадлежности. Предложили смо да се припадницима овог рода дода коефицијент за дефицитарна радна места и сачува се драгоцен кадар а са моралног гледишта предлажемо да им се додели црвена беретка за цео род.

Рад у командама и установама је постао велики проблем. Запослени преласком из јединице ранга чете у команду, губи трупни додатак који је већи од 7000 динара тако да је такав прелазак казна а не награда. Предлажемо да се трупни додатак призна свима који раде у командама ранга батаљона, дивизиона, војноздравственим установама и сличним како би квалитетан кадар прелазио на та радна места и како би се одржао захтевани ниво рада.

Командирски додатак је раније био сатисфакција припадницима који обављају командирске дужности да са еланом раде свој посао и своје јединице одржавају на захтеваном нивоу. Данас тај додатак не постоји а лица која обављају командирске дужности у пуно случаја немају никаквих бенефита у односу на своје припаднике па чак ни чин или платну групу, тако да би сви радије да не носе ту одговорност. Предлажемо да се поново уведе командирски додатак око 10 % на плату јер ће подићи квалитет командовања и побољшати значајно резултате рада у јединицама.

Подофицири у ВС су у веома лошем положају по питању напредовања јер долазимо у ситуацију да многи са чином старијег водника одлазе у пензију. Раније за напредовање у чину није био услов формацијско место већ само године стажа, односно године у чину. Молимо вас да предузмете адекватне мере да се правилници и закони ускладе са ранијим законима и да се напредовање подофицира одвија у складу са годинама ношења чина.

Умањење плате 6% за негативан резултат на физичкој провеери је једна велика неправда наметнута запосленима у војсци. Велико незадовољство и удар на стандард и живот запослених је изазвала ова промена у правилнику о платама, која сама по себи није дефинисана фер и коректно. По њој свако ко не испуни захтеване резултате физичке провере добија умањење плате за 6% а само они који остваре више од 95 бода добијају увећање од 3 %, иако је одлична оцена са мање од 90 бодова. Не само што награда и санкција нису сразмерне него су у сваком смислу овим правилником запослени у војсци оштећени.Тражимо да се хитно измени правилник о платама и избаци члан којим се прописују ове нелогичности штетне по припаднике војске.

Војно здравство нема и даље КОВИД додатак Запослени у војном здравству, који се ангажују у КОВИД систему и даље немају адекватну накнаду за ту намену, попут колега у цивилству. Ако је држава одвојила средства за накнаду за ангажовање у КОВИД систему за запослене у здравству, не видимо разлог да из тога буду изузети запослени у војном здравству. У претходном периоду нам је то правдано некаквим службеним дневницама, што је бесмислено јер немају сви једнаких могућности да зараде исте.Затражили смо да се хитно реши овај проблем и да се запосленима у војном здравству ретроактивно исплати КОВИД додатак.

Сматрамо да је било доста дискриминације војног здравства и да смо га почели оживљавати повећањима у претходном периоду, што је за сваку похвалу. Такође, разлике у платама за иста радна места у цивилном и војном здравству су и даље велике, до 20.000 за медицинску сестру и до 40.000 за лекаре је већа плата у цивилству. Замолили смо Министра да не дозволи да се војно здравство више врати на ниске гране, на какве је спало по питању новчаних принадлежности у претходном периоду.

Ваш , ВОЈНИ СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ