ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК НОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ СА СИНДИКАТОМ

You are currently viewing ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК НОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ СА СИНДИКАТОМ
Данас је одржан први састанак нове администрације Министарства одбране РС са војним Синдикатом Гвоздени Пук.
Састанак је водила госпођа Катарина Томашевић, Помоћник Министра за људске ресурсе а састанку су присуствовали њени блиски сарадници и представници Управе за војно здравство и Управе за финансије.
Примарна тема састанка је, поред успостављања контакта и сарадње послодавца и синдиката, била војно здравство. Изнели смо незадовољство запослених у војном здравству, који су ангажовани уз пацијенте оболеле од Covid-19 јер нису једнако третирани као колеге у цивилству. Презентовано нам је од стране представника Управе за финансије, да је додатак на плату од 10%, који је реално био у неко износу нешто више од 7% на плату, сада имплементиран у зараде запослених у војном здравству и да ће од децембарске плате бити реално 10% а да ће увећање плате од 5% бити урачунато на ту већ увећану плату. Обећано нам је да ће се тражити модул којим ће бити награђени сви запослени који активно учествују у борби са Covid – 19.
Као кључне проблеме смо изнели:
– Плате војних намештеника, чија примања су реално испод просечне зараде у земљи. Представљено нам је да ће се тој категорији помоћи посебним модулом повећања зарада у априлу и да ће се тиме превазићи постојећи проблем.
– Полудиверзантски оброк, бон за исхрану смо представили као проблем јер се не тумачи одлука једнако у свим јединицама. Договорено је да Министарство одреагује неким актом ка јединицама чиме ће се успоставити једнаки аршини за све. Тако би бон требало да добије сваки припадник, који је формацијски возач, самим доласком на посао, без обзира да ли вози или не а сви остали, који возе, да добију бон за дан у коме возе.
– Као велики проблем смо представили и недовољно спровођење уредбе о превођењу ПВ у ПОФ. Затражили смо да Министарство одреагује ка јединицама по том питању и затражи да се врши попуна пошто многи Команданти не користе у довољној мери ту уредбу да сачувају своје запослене.
– Затражили смо да Министарство обавеже надлежне команде у систему Мо и ВС да се војницима уговори продужавају на максималан број година, које прописује закон а не да им се скраћује на по 6 месеци и годину дана.
– Изнели смо проблем који је заступљен у извиђачким јединицама КоВ-а, где немају сви бенифицирани радни стаж 12/16 и затражили да се то исправи.
– Кроз концепт смо новој администрацији представили и низ других проблема, за које смо дали предлоге за решавање и затражили да се реализују у што краћем року.
– То су путни трошкови, који су ограничени на висину одвојеног живота, на 12000 динара а који су многима виши.
– Затражили смо да се још једном преиспита могућност повећања бода за УТС и решавање стамбеног питања као и висина дневница.
– Изнели смо проблем страже у појединим градовима, који би заменом за чуварску службу увелико олакшао живот и рад запосленима у тим јединицама.
– Изнели смо недовољно отварање конкурса за официрска радна места и неискоришћеност диплома које су запослени стекли својим финансирањем, што за МО представља велику уштеду. Затражили смо да Министарство покрене ту попуну јер јединице не траже у довољној мери.
– Представили смо проблем цивилних лица у војсци, као најзапостављеније категорије запослених. Затражили смо да им се омогући равноправно лечење у војним здравственим установама, одбијање од плате за време боловања као и колегама у униформи, затражили смо да се у наредном периоду у сарадњи са Министарством за рад поради на измени Закона о ПИО, којим би раније ЦЛ у ВС одлазила у пензију.
– Затражили смо да се припадницима Рода јЕД уведе коефицијент за дефицитарна радна места јер су припадници тог рода, по питању материјалних принадлежности значајно запостављени већ годинама.
– Затражили смо да се у командама ранга батаљона, дивизиона уведе трупни додатак како би квалитетнији кадар имао сатисфакцију за прелазак на та радна места.
– Затражили смо да се врати командирски додатак, како би људи на тим функцијама имали мотивацију за квалитетно обављање својих задатака.
Састанак је протекао у веома пријатној атмосфери уз обострано уважавање.
Увидели смо да нова администрација МО има велику вољу и разумевање за наше проблеме и добили смо обећање да их заједничким снагама решавамо.
Помоћник Министра за људске ресурсе, госпођа Катарина Томашевић, као главни посредник у раду са синдикатима нам је улила наду да ћемо већину поменутих проблема решити у скорије време. Исказала је велико разумевање за све наше проблеме и обећала помоћ у решавању истих.
Ми ћемо, као синдикат, уз помоћ својих чланова, пратити ситуацију у МО и ВС и наставити да се боримо за бољи животни, радни и материјални статус. Ваше је да нас подржите у овој причи, ако је препознајете као своју.
Учланите се у Синдикат Гвоздени Пук и постаните део породице која се бори за своје чланове.
Ваш, војни СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК
КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ