РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОДБРАНИ

You are currently viewing РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОДБРАНИ
Данас су наши синдикални представници присуствовали састанку у Министарству одбране РС са радним тимом за израду Предлога Закона о ВС и предлога Закона о Одбрани.
Тражили смо да се у новом Закону о Војсци Србије убаце следеће ствари
– да се дода категорија професионални војник у радном односу на неодређено, (Управа за кадрове се није сложила са тим и предложили су да се ВПУ после 20 година рада социјално збрину превођењем у војне службенике или подофицире)
– да се приликом превођења из подофицира у официра не стартује са почетним чином већ у складу са стажом и искуством, (овај предлог је узет као основан и узеће се у даље разматрање)
– тражили смо да у закону стоји да официр и подофицир могу бити унапређени и у један чин више од формацијског места, у складу са годинама стажа ( предлог је прихваћен као основан и реализоваће се прелазним одредбама)
– тражили смо да и лица која обављају службу под отежаним условима рада добију годишњи одмор од 35 радних дана, без обзира на године стажа, ( предлог је истакнут као изузетно добар, биће презентовано НГШ и Министарству финансија)
– тражили смо да се не смањује број дана за опоравак на 10 као што је планирано већ да остане као до сада 10-30 дана, зависно од година стажа, ( прихваћен је захтев као основан да се поново изнесе пред НГШ јер је он, на предлог команданата тражио да се смањи број дана за опоравак, из разлога јер отежано извршавају задатке због велике одсутности)
– тражили смо да новогодишња новчана честитка за децу до 15 година буде обавеза а не могућност, (одговорено нам је да ће Влада РС и убудуће по том питању, на нивоу јавног сектора, доносити одлуке)
– везано за основицу за плату, тражили смо да буде дефинисана, као што је предложено на 75% од просечне месечне зараде у РС али без могућности да је Влада смањује, ( предлог није прихваћен)
– тражили смо и да ПВЛ имају право на бесплатну свечану и службену униформу макар једном у 10 година а не само могућност куповине по регресираним ценама,(прихваћен је и измениће се да следује сваке године)
– везано за дозволе, за наоружање у власништву за личну безбедност, тражили смо да се ПВЛ издају без обзира да ли су их купили преко МО, ( није прихваћено, моћи ће само за наоружање купљено преко МО)
– тражили смо да прекршаји из саобраћаја ПВЛ више не подлежу дисциплинској одговорности јер су многи из нехата и не нарушавају углед ВС (предлог је прихваћен као основан)
– сам закон нема много тачака за војне службенике, све оно што мучи војне службенике, биће решавано подзаконским актима и тада ћемо такође активно заступати њихове интересе.
Усвајањем већине наших предлога, Министарство одбране је показало да нас прихвата као партнера у побољшању животног, радног и материјалног положаја запослених у МО и ВС.
Показали смо до сада да смо синдикат који заслужује вашу подршку. Наставићемо и убудуће, здравим дијалогом са послодавцем да учествујемо у изменама и израдама закона и правилника, у корист запослених у МО и ВС. Учланите се и дајте на значају синдикалној борби коју водимо.
Ваш, једини, војни СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК!
КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ