КАНТИНЕ У КАСАРНАМА У КУРШУМЛИЈИ И ПРОКУПЉУ

You are currently viewing КАНТИНЕ У КАСАРНАМА У КУРШУМЛИЈИ И ПРОКУПЉУ

У претходном периоду је наш синдикат покренуо иницијативу за отварање кантина у касарнама у Куршумлији и Прокупљу.
У Куршумлији је то и реализовано а у Прокупачкој касарни ће бити у наредном периоду.

Кантине су саставни део војничког живота и неопходне су у свакој војној средини. У претходном периоду се показало као велики проблем недостатак кантина и самим тим набавка хране за запослене у тим војним објектима. У скорије време су за поједина радна места у МО и ВС обезбеђени бонови за исхрану у виду диверзантског полуоброка, што је још један од разлога за отварање кантина.

Ваш синдикат Гвоздени Пук ће наставити и убудуће да се труди да што више олакша и побољша живот и рад запослених у МО и ВС.

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ