Висина новогодишње честитке

You are currently viewing Висина новогодишње честитке

Министар одбране је донео Одлуку о додели поклона за Нову годину –
новчане честитке, број 1541-16 од 19.децембра 2019. године којом је
утврђена висина новчане честитке у износу од 4.000,00 динара, о чему је
достављено обавештење организационим јединицама Министарства одбране и
Војске србије.

Ваш синдикат – Гвоздени пук