СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК ПРЕНЕО ГЛАС СВОЈИХ ЧЛАНОВА МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

You are currently viewing СИНДИКАТ ГВОЗДЕНИ ПУК ПРЕНЕО ГЛАС СВОЈИХ ЧЛАНОВА МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 24.05.2019. године одржан је вишечасовни састанак руководства нашег синдиката са представницима МО на коме су разматрани захтеви синдиката изнети у претходном периоду, а који су  усмерени ка побољшању стандарда припадника МО и ВС. Остварена је сарадња на обострано задовољство. Проблеми ће се примарно решавати обосртаним дијалогом који је и најефикаснији начин за остваривање наших законом загарантованих права.

Један од захтева је био да предстојеће повећање плата, које се планира у другој половини године, не буде линеарно као до сада, већ да се свима у систему МО и ВС зарачуна једнака новчана сума у оквиру тог повећања, што би било поштено. Добили смо уверавање да се и Министар одбране РС слаже са тим и да дели тај став са нама.

Синдикат је затражио повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања у износу од 7 до 10 динара јер се ове накнаде нису кориговале још од 2008. године. Тренутно не постоје средства у буџету планирана за ту намену. Добили смо уверења да ће се овај захтев узети у разматрање али ће Синдикат наставити да га иницира и убудуће.

Чланови нашег синдиката су из свих категорија, а са тим у вези осврнули смо се на проблеме наших цивилних лица запослених у МО и ВС. Тражили смо да им се омогући право на накнаду за време боловања у износу од 95% и да им се омогући приоритетно право на лечење у војним здравственим установама, као и право на отежане услове рада, опоравак , бенифицирани радни стаж и одлазак у пензију под истим условима као колеге у униформи. Од свега овога највећи проблем представља недостатак бенифицираног радног стажа и касни одлазак у пензију. Решавање ових проблема ће бити дуго и прилично тешко али наш синдикат је овим започео решавање ових проблема и наставиће да их решава по приоритету. Усмерићемо се са сваким проблемом на надлежне установе и појединце са конкретним предлогом, што ће, уверени смо, у наредном периоду уродити плодом. 

Професионални војници представљају категорију у војсци која има највећи одлив кадра. Верујемо да поред веће плате постоји још неколико битних проблема чије решавање би спречило одлив овог кадра из војске. Један од проблема је трајање уговора који се неретко продужавају на период од 6 месеци или годину дана што се негативно одражава на припаднике снага безбедности због сталне стрепње од губитка посла. Други проблем су здравствени систематски прегледи при продужењу уговора, нарочито за старије од 40 година. Неретко се дешава да припадници имају проблем са продужењем уговора због лоше крвне слике или неке друге анализе које су променљиве из дана у дан. Затражили смо да се сагледа могућност за продужење уговора професионалним војницима на 5 година. На овај начин ће рофесионални војници имати  имати вишеструку корист јер ће моћи да се кредитирају код банака на дужи временски период, а уједно ће бити растерећене здравствене установе од честих прегледа за продужење уговора, уједно ће бити смањени путни трошкови за одлазак на те прегледе. Затражили смо и да се старијим професионалним војниима, који наврше 40 година живота, спусте критеријуми на систематским прегледима и омогући онима са мањим здравственим проблемима да наставе радни однос и лече се као и запослени на неодређено време јер се на већини радних места сагледава стручност коју су стекли током година падећи у војсци.

Такође кад је у питању пензионисање професионалних војника још увек није у потпуности решен проблем. Затражили смо од МО да се иницира код надлежних измене члана 43.став 4. тачка 1 Закона о пензијском и инвалидском осигурању у коме ће се додати речи „професионални војник“ и на тај начин употпунити несметан одлазак у пензију професионалним војницима са 40 година стажа и навршених 53 година живота. Синдикат је изношењем ових захтева покренуо више поступака које ће настојати наредних дана да у сарадњи са надлежним институцијама и појединцима конкретизује уз адекватне предлоге.

Решавање стамбеног питања путем кредита је постало веома популарно међу запосленима у МО и ВС последњих година, међутим и ту постоје извесне потешкоће. Запослени морају при решавању самог кредита да издвоје суму од 1500 и више евра за папирологију и осигурање НКОСК али поред тих неизбежних трошкова јавља се и додатан трошак – учешће, које износи и до 20% од вредности некретнине које већина запослених не може да приушти. Замолили смо МО да пробају да склопе уговоре са банкама које би запосленима у МО и ВС давале стамбене кредите под повољнијим условима са нижом каматном стопом и да се, уколико је могуће, избегне учешће или да се максимално умањи. Добили смо уверавање да ће се порадити озбиљно на овом предлогу у наредном периоду.

На састанцима са нашим члановима у војним медицинским установама закључили смо да је између осталог велико незадовољство по питању отежаних услова рада и опоравка који је везан са тим. У војним здравственим установама многи послови спадају у радна места која су или треба да буду обухваћена отежаним условима рада. Верујемо да је начињен пропуст приликом пописа и утврђивања таквих радних места па су многа и даље изузета или од отежаних услова рада или од опоравка. Опоравак не кошта ништа, чак шта више чини и уштеду буџету јер за време коришћења дана на опоравак запослене не следује накнада за превоз. Синдикат је затражио да се поново преиспитају радна места под отежаним условима и да се што више прошири списак истих и да се такође свима под отежаним условима доделле дани за опоравак.

Наши чланови који раде у извиђачким јединицама у Копненој војсци су нам се у претходном периоду обратили са проблемом непризнавања бенифиције и осталих принадлежности. Иако сви раде на радним местима као извиђачи, командири, возачи итд.  не следују их исте принадлежности. Командир одељења у извиђачкој јединии, возач и други немају 4 месеца бенифиције остале припадајуће накнаде јер им у називу формацијског места не стоји реч извиђач. Сматрамо да је ово пропуст који ствара велико незадовољство међу запосленима, не кошта много, а решавање истог би значајно утицало на повећања морала припадника. Синдикат је затражио хитно разматрање правилника по овом питању и решавање истог. Синдикат је затражио да се изједначе принадлежности свих у четама почевши од професионачног војника па до командира чета.

У Војсци Србије постоји неколико десетина подофицира по уговору који су старији од 35 година којима је крајем прошле године покренут процес пријема у радни однос на неодређено време. Синдикат је замолио МО да се у што краћем року реши овај проблем и растерети та група запослених која тренутно мучи озбиљна брига решавања радног места . Добили смо уверавање да је у току решавање законске регулативе по овом питању.

Многи припадници су напустили посао и отишли у иностранство јер у нашој земљи нису могли да запосле брачног друга а једна плата им није била недовољна за издржавање породице. Како би се предупредили овакви случајеви, замолили смо МО да приликом запошљавања на радна места цивилних лица у МО и ВС, поред проесионалних војника дају приоритет и брачним друговима припадника који раде у МО и ВС на основу евиденције која се води у оквиру јединица а ажурира на шест месеци.

Велико је незадовољство међу припадницима МО и ВС изазвала уредба везана за резултате физичке провере. Први проблем је што није усклађена са упутством за физичку обуку где је дефинисано да се обезбеди рок од три месеца за припреме и поновно полагање онима који не испуне норме, што би требало да буде и критеријум за евентуално смањење плате а не већ у првом року. Друга замерка је што проценат награде и санкције нису исте. Награда је у мањем обиму заступљена тиме што се додељује само оним припадницима кој остваре преко 95 бодова. Синдикат је предложио да најпре изједначе проценат награде и санкције, а да награда буде за све оне који испуне критеријуме за одличну оцену без обзира на број бодова али и да смањење плате буде тек након резервног термина за оне који ни у том року не испуне.

Проблем је и наплата путних трошкова за службена путовања при којој се у свакој јединици важе различити стандарди. У неким јединицама  је потребно да запослени донесе путне карте, док у неким потврде о висини цене карте (које се у већини градова плаћају а не рефундирају се у јединицама) што додатно отежава наплату трошкова које су запослени већ обезбедили од сопствених средстава. Синдикат је предложио да МО донесе акт којим ће наложити командама да се надлежни органи задужени за финансије у тим командама сами информишу код превозника о висинама карата за своје запослене и на основи тога врше исплату средтава.

Сваки изнети проблем ћемо наставити да употпуњујемо појединачним захтевима и адекватним предлозима за решавање истих уз стално иницирање док не буду у потпуности решени.

Министарство одбране Републике Србије сматра Синдикат Гвоздени Пук својим партнером у побољшању животног, радног и материјалног положаја запослених. Наш синдикат ће и убудуће наставити да износи све проблеме припадника војске пред послодавца са захтевима за хитно решавање истих. Сматрамо да је ово и једини прави начин комуникације једног озбиљног синдиката са послодавцем како би наши проблеми до краја били решени.

Синдикат Гвоздени Пук је синдикат својих чланова и сва енергија ће увек бити усмерена ка побољшању животног, радног и материјалног положаја запослених у МО и ВС.

КО – СМЕ – ТАЈ – МОЖЕ