Добродошли!

You are currently viewing Добродошли!

Добродошли на нову страницу Војног синдиката Гвоздени Пук!

Основне информације:
Синдикат Гвоздени Пук је правно лице, независно од послодавца, на његовом челу је Председник СГП Љубиша Милошевић.
Синдикат Гвоздени Пук делује и ради на подручју Републике Србије, егзистира као
аутономна организација са статусом правног лица, која није члан ниједне синдикалне
централе, других синдикалних организација основаних у МО и ВС, нити било које друге
синдикалне организације у Републици Србији.
Синдикат Гвоздени Пук је независна, самостална, добровољна, интересна и нестраначка
организација запослених у Министарству одбаране и Војсци Србије, утемељена на
начелима демократског заступања и уважавања воље својих чланова.
Синдикат Гвоздени Пук се за остваривање интереса чланова бори свим средствима која
нису забрањена Уставом и законима.
Представља чланство, заступа ставове чланства, преговара у име
чланства и штити интересе чланова.
Сарађује са другим синдикалним организацијама, истих или
сродних интереса, како у земљи тако и у иностранству, те се у такве организације може
удружити у складу са начелима синдикалне солидарности.

 

Председник синдиката,

Љубиша Милошевић